2011-03-28

Eurofederalismin puolesta

Kun Perussuomalaiset tunnetusti euroskeptisenä puolueena mörköilee nyt hieman kaikille yhdentymismyönteisille tahoille, olen ollut huomaavinani että keskustelu Eurooppa-aiheesta on ikävästi polarisoitumassa. Hälytyskellot soivat viimeistään siinä vaiheessa, kun niinkin teknisestä asiasta kuin vakautussopimuksista tehdään yhtäkkiä kynnyskysymyksiä hallitusyhteistyölle, ja pelotellaan euron sortumisella, uudella finanssikriisillä ynnä ties millä muulla. Toiseen suuntaan tietysti povataan miljardien pankkitukea tunnetusti (?) vastuuttomille kreikkalaisille ja liian liberaaleille (?) irlantilaisille. Mitäs-minä-sanoin ja tuho-tulee-etelästä ovat yhtäkkiä muotiajatuksia.

Itse kovin ihmettelenkin, mihin järkiperäinen suhtautuminen Euroopan yhdentymiskehitykseen hävisi. Niin pitkään kuin olen ollut millään tavalla poliittisesti tiedostava, olen ollut voimakkaasti lisäintegraation kannalla, mutta samalla vain tiettyyn järkevään rajaan asti. Tuossa mielessä siis aikalailla keskitien kulkija, kun muut tiet näyttävät johtavan rikinkatkuun.

Missä siis tällä hetkellä on se enemmistö uskottavista ehdokkaista, joka ymmärtää yhteisvaluutan arvon, vapaan liikkuvuuden hyödyt ja jopa jonkinlaisen ylimalkaisen eurooppalaisen identiteetin olemassaolon, kuitenkaan samalla myöntymättä siihen, että olemme jostakin epämääräisestä historiallisesta välttämättömyydestä menossa kohti tiukkaa liittovaltiota, taloudellista yhteisvastuuta, puolustusliittoa tai muita vastaavia valtiota määrittäviä tekijöitä? Missä on se porukka, joka järkevästi harkitsee mikä julkishallinnon toiminta kuuluu minkäkinkokoiseen joukkoon, ja siis sitä kautta antaa mielellään tiettyjä toimintoja EU:n haltuun, samalla kun pidättää selvän valtaosan poliittisesta toimivallasta kansalliselle tai jopa sitä alemmalle tasolle?

Euroopan yhdentymiskehitys nimittäin lähti alunperin juuri tuollaisesta harkinnasta. Jopa aggressiivisimmat Pan-Eurooppa -aatteen kannattajat olivat pitkälti liberaaleja, jotka ymmärsivät vallan keskittymisen riskit. Juuri tuosta syystähän vielä EU:n peruskirjoissakin puhutaan subsidiariteetti- eli toissijaisuusperiaatteesta; siitä että valtaa ei tulisi turhaan keskittää.

Minusta olisi hirvittävän tärkeää, että euroaiheessa ei valittaisi valtaan eduskuntaa joka on jossakin ääripäässä tässä aiheessa, tai sellaistakaan joka on kovin pahasti polarisoitunut. Molemmat voisivat johtaa arvaamattomiin, sekaviin ja sitä kautta luultavasti tehottomiin eurolinjauksiin. Sen sijaan peräänkuuluttaisin tasapäistä ja perusteltua eurokeskustelua, niin puoleen kuin vastaankin.

Ehkä olennaisimmin, minusta ei ole mikään synti että kulkee tässä jonkinlaista keskitietä. Enhän minäkään voi hyvällä omallatunnolla kannattaa esimerkiksi pysyviä vakautusjärjestelmiä, vaikka sitten esimerkiksi vakaussopimukset, vapaan liikkuvuuden takaavat aiemmat järjestelyt tai vaikkapa yleiseurooppalainen ilmastopolitiikka lienevät hyvinkin kannatettavia asioita. Minusta oikea suunta on EU löyhänä yhteistyöjärjestelynä aidosti koko alueen laajuisissa asioissa, eli valtioliittona yli liittovaltion. Bottom-up eurofederalismi, top-down eurointoilun sijaan.

2011-03-01

Ylipalkkaus

The Economist tavalliseen liberaaliin tapaansa otti esiin fundamentaalisen aiheen, jota olisi vaikea edes huomata jollei tukena olisi laajamittaista taloudellista analyysia. Mitä täsmälleen "ylipalkattu"  taas tarkoittaakaan? Mikä on oikeudenmukainen palkka, miksi, ja miten tiedämme että joku saa sen enemmän?

Mokailin ensimmäisen kommenttini Taloustieteilijän ryhmän vastauksiin, mutta seuraava mielestäni on kohtuullisen hyvä kuvaus sille puhtaasti markkinalähtöiselle ja moraalisen oikeutuksensa vain abstraktista kokonaistuottavuudesta saavalle, uusklassisen taloustieteen selitykselle jota itse valtapuolisesti kannatan:
I think the best purely economic description I can come up with for "overpaid" is "inframarginal". Anybody who actually earns more than the price setting, marginal employee in a given market, thus deriving a, possibly sustained in the medium term, economic profit, above his long term equilibrium factor cost/reservation price.
Pointtina siis on, että ylipalkattu on sellainen, joka saa enemmän palkkaa kuin varaushintansa verran. Hän tekisi samaa työtä vähemmälläkin hinnalla. Näin käy aina määritelmän mukaan, jos kyseisellä toimijalla on monopsoniavaltaa työmarkkinoilla. Pop-tähdet esimerkiksi ovat oikeastaan aina ylipalkattuja, ainakin jolleivat ole Madonna. Toisaalta sitten, niin ovat myös yritysjohtajat: ylimmän tason johtajien työmarkkinat tai firmojen sisäiset rakenteet eivät ole niin täydellisiä, etteikö pysyvää taloustieteellistäkin voittoa voitaisi saada. Aivan päin vastoin ne ovat niin epätäydellisiä ja epäsymmetrisiä, että johtajan työn hinnanmääräytyminen tuppaa uskoakseni menemään enemmän sen mukaan kuinka paljon johtaja pystyy lyhyellä aikavälillä rajalla aiheuttamaan vahinkoa yritykselle kuin sillä kuinka paljon pitkällä aikavälillä ja tasapainossa hänen henkilökohtaiset kykynsä voisivat vaikuttaa yrityksen tuottavuuteen.

Ainakaan tämän parempaa syytä en ole löytänyt vielä niihin massiivisiin palkkaeroihin joita lattiatason ja ylimmän johtoportaan välillä on, kun tuo faktorituottavuuteen rajalla nojaava tulonjakoteoria otetaan oletetuksi. Pakkohan siellä on olla välissä hyvin epätäydelliset markkinat monessakin suhteessa, ja monia niiden vahvistamia tulonjakaumavaikutuksia, kun kuitenkin paljon vähemmän tienaava startup-pomo, joka silti osaa hommansa ja tekee varmasti pidempää päivää, tienaa pari kertaluokkaa vähemmän kuin Nokia-pomo. Jopa ammattijohtajana.

Samalla tästä päättelystä lähtien selittyy toinenkin ilmiö: monet jotka saavat samaa palkkaa ovat hyvin eri tasoisesti tyytyväisiä työpaikkaansa. Jotkut pärjäävät kuin uni, toiset kitkuttelevat tilassa, jossa vituttaa koko työnteko ja työpaikka koko ajan. Ensimmäiset ovat niitä inframarginaalisia, eli ylipalkattuja. (Ja siis taloustieteellisestihän "palkkaan" toki luetaan kaikki korvaukset jotka vetoavat yksilöön. Rock-tähden kohdalla vaikkapa imagoprestiisi.) Kun marginaalinen työntekijä aina kullakin hyvinkilpaillulla alalla asettaa markkinahinnan työlle, marginaalin alle jää lyhyellä aikavälillä usein suuri joukko inframarginaalisia työntekijöitä, joiden olot ovat paljon paremmat kuin rajalla kitkuttelevalle. Tuo lienee heterogeenisilla, lyhyen aikavälin markkinoilla ihan vain perustotuus.

Samasta syystä ylipalkkaus on tässä mielessä sitten annettu tosiasia jota ei voida paeta. Useimmat markkinoilla ovat ylipalkattuja. Eivät kitkuttele, vaan saavat paljon enemmän palkkaa ja muita etuja kuin vaatisivat minimissään jotta suostuisivat tuottamaan mitä tuottavat. Tämä lienee myös välttämätön osa innovatiivista, kasvavan talouden, intertemporaalisesti aina epätasapainoista todellisuutta, kun eipä moisia windfall-voittoja kuitenkaan pystytä verottamaan pois pyyhkimättä samalla vapaan talouden itsekorjaavuutta, optimointikykyä, kehityskannustimia, tai itse asiassa edes sitä lupausta että marginaalista voitaisiin paeta keskiluokkaisenpulleaan, voitolliseen hyvinvointiin. Vapaassa taloudessa yrittäjävoitto ei ole yrittäjän yksinoikeus, vaan juttu joka koskee suurinta osaa työvoimasta; hyvin harva tosiaan lopulta kitkuttaa siinä täysin voitottoman marginaalin pinnassa.

Oikeastaan ainoa tapa paeta ylipalkkausta täysin olisi tasaisesti pyörivää taloutta lähestyvä keskussuunnittelu, jossa kaikki ovat samaan aikaan marginaalissa tai lähestyvät sitä tiukasti—ja kaikkia vituttaa yhtaikaa ettei siitä sallita päästä yli millään keinolla. Joten, itse asiassa ylipalkkaus ei tuottavuusnäkökulmasta ole lainkaan paha asia, ainakaan kun sitä verrataan sen seuraavaksi parhaaseen vaihtoehtoon.

Nuiva vaalikone

Miksi olet ehdolla? Luuletko olevasi jotenkin parempi kuin muut?
 • Kyllä
 • Ei
Pitääkö ruuhkamaksu ottaa käyttöön?
 • Kyllä, koska nyt on viimeinen hetki hillitä kasvihuonepäästöjä
 • Kyllä, koska asuttavampi kaupunkirakenne ei toteudu ilman järeitä toimia
Tulisiko pienten lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ehkäistä lainsäädännöllä?
 • Kyllä
 • Ei
Kummat ovat arvokkaampia, naiset vai miehet?
 • Naiset
 • Miehet
Oletko jo lakannut sairastuttamasta lähimmäisiäsi tupakoimalla?
 • Kyllä
 • Ei
Kannatatko hallituksen esityksessä HE 224/2010 ehdotettuja muutoksia Poliisilain 8 §:n toiseen momenttiin?
 • Kyllä
 • Ei
Tulisiko yksilön saada testamentata ruumiinsa ihmissyöntiin?
 • Kyllä. Makuasioitahan nämä ovat.
 • Ei. Hyi sentään, joku raja pitää olla.
Pidätkö vispipuurosta?
 • Kyllä
 • Ei
9. Ehdotetun rahankeräyslainsäädännön kokonaisuudistuksen tavoitteena on yhtenäistää lupa- ja valvontaviranomaisten ratkaisukäytäntöä, tehostaa valvontaa ja kehittää erityisesti tilitysten jälkikäteistä valvontaa. Rahankeräysten toimeenpanon valvontaa tehostamalla voidaan vähentää rahankeräystoimintaan liittyviä väärinkäytöksiä ja rikollisuutta sekä varmistaa rahankeräysten yleinen luotettavuus.

Tavoitteena on myös selkeyttää rahankeräysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden muun varainhankinnan välistä eroa, jotta rahankeräykseen tai muuhun varainhankintaan osallistuva tietäisi, mihin ja millä tavoin valvottuun toimintaan hän osallistuu.

Kannatatko rahankeräyslainsäädännön kokonaisuudistusta?
 • Kyllä
 • Ei
Perustele:

Tulisiko jätevesiasetus kumota, ja tuloverotuksessa siirtyä kohti tasaveromallia?
 • Kyllä
 • Ei
ku mä eilen tulin kotiin ni telkust ei tullu mitään ja niiqu mä rupesin aatteleen että tää on tosi tylsää ja sitku edus kunta vaalit on tulossa niin että tälle pitäs tehä jotain, no?
 • Kyllä
 • Ei
Voiko Timo Soinia äänestää muualla kuin Uudenmaan vaalipiirissä?
 • Ei
Haluatko vastata vielä 39 lisäkysymykseen?
 • Kyllä! xD
 • Ei. :(